Only display  Full-time Part-time Freelance

Jobs for Sales

Full-time Hskich vacharoxuhi at Get Job, Anywhere 25-04-2018
Full-time Վաճառող-խորհրդատու at Zigazg LLC in Yerevan 20-04-2018
Full-time Shop assistant at Zigzag in Yerevan 20-04-2018
Full-time վաճառողուհիներ at Get Job, Anywhere 06-04-2018
Full-time վաճառողուհիներ at Get Job, Anywhere 06-04-2018
Full-time վաճառողուհի at Get job in Yerevan 30-03-2018
Full-time Գանձապահ at Mr. GYROS in Yerevan 28-03-2018
Full-time Վաճառողուհի at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 27-03-2018
Full-time գլխավոր մենեջեր 250000դ at Գեթ Ջոբ, Anywhere 26-03-2018
Full-time Վարորդ առաքիչ at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 26-03-2018
Full-time Շոկո խոհարար at Mr. GYROS in Yerevan 24-03-2018
Full-time Վաճառողուհի ԱՆՎՃԱՐ ԳՐԱՆՑՈԻՄ at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 23-03-2018
Full-time գնումների և տենդերի մասնագետ at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 21-03-2018
Full-time Վաճառողուհի at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 21-03-2018
Full-time վաճառողներ և վաճառողուհիներ at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 21-03-2018
Full-time Գանձապահ իգական at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 20-03-2018
Freelance Վաճառողուհի 7ժամյա գրաֆիկ at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 20-03-2018
Full-time Վաժառողուհի կոսմետիկայի խանութում at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 20-03-2018
Full-time Վաճառողուհի (հայտի համար գործում է անվճար գրանցում) at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 19-03-2018
Full-time Խոհարար եվրոպական at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 19-03-2018
Full-time Խորհրդատու-վաճառողուհի at Tiarum International in Yerevan 16-03-2018
Full-time Գանձապահ-վաճառողուհի at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-03-2018
Full-time Գրասենյակային աշխատակից at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-03-2018
Full-time Վաճառողուհի at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-03-2018
Full-time Վաճառողուհի/ԱնՎՃԱՐ ԳՐԱՆՑՈՒՄ at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-03-2018
Full-time Շուկայի զարգացման մենեջեր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-03-2018
Full-time վաճառողուհի-գանձապահ at Get job in Yerevan 13-03-2018
Full-time հեծանիվների խանութ at Get job in Yerevan 13-03-2018
Full-time վաճառող at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 12-03-2018
Full-time Վաճառողուհի at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 12-03-2018
Full-time Վաճառողուհի մասնագիտացված խանութ սրահում at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 07-03-2018
Full-time վաճառող/վաճառողուհի at GetJob, Anywhere 06-03-2018
Full-time Վաճառող ավտոյուղերի խանութում at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 05-03-2018
Full-time Վարորդ առաքիչ at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 01-03-2018
Full-time Առաքիչներ A վարորդական կարգով at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 28-02-2018
Full-time Աշխատանքի են հրավիրվում առաքիչներ at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 28-02-2018
Full-time պահակ at Get job in Yerevan 23-02-2018
Full-time Area Sales Manager at MoveCo Solutions Inc in Yerevan 21-02-2018
Full-time Վաճառողուհի at Get job կադրային կենտրոն in Yerevan 21-02-2018
Full-time Վաճառողուհի զարթերի խանութում at Get job կադրային կենտրոն in Yerevan 19-02-2018

  1  2  »