Only display  Full-time Part-time Freelance

Jobs for Sales

Full-time Վաճառքի մասնագետ at Srbuhi in Yerevan 09-11-2017
Full-time Sales Executive at Gulf Computer Support Systems LLC in Yerevan 02-11-2017
Full-time Sales Manager at REDINET in Yerevan 31-10-2017
Full-time Կազմակերպությունում առաքիչ at Get job in Yerevan 16-10-2017
Full-time Գանձապահ at Mr. GYROS in Yerevan 14-10-2017
Full-time ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ at C&FCO in Yerevan 12-10-2017
Full-time Stocker/Salesman at Majid Al Futtaim Hypermarkets AM LLC in Yerevan 29-09-2017
Full-time Մաքրուհի at Լիլի in Yerevan 12-09-2017
Full-time Ռեստորանում մաքրուհի at Լիլի in Yerevan 12-09-2017
Full-time Գնումների մասնագետ at Լիլի in Yerevan 07-09-2017
Full-time Մաքրուհի at Լիլի in Yerevan 07-09-2017
Full-time Ֆինանսիստ-հաշվապահ at Լիլի in Yerevan 07-09-2017
Full-time հավաքարար օր ումեջ 6000 at job market , Anywhere 06-09-2017
Full-time Մենեջեր at Լիլի in Yerevan 05-09-2017
Full-time Գանձապահ at Լիլի in Yerevan 05-09-2017
Full-time Վաճառողուհի at Լիլի in Yerevan 04-09-2017
Full-time Վաճառող շինանյութի խանութում at Լիլի in Yerevan 04-09-2017
Full-time Stocker/Salesman at Majid Al Futtaim Hypermarkets AM LLC in Yerevan 04-09-2017
Full-time Sales Manager at Lavr LLC in Yerevan 01-09-2017
Full-time Գանձապահ-հաշվետար 150.000 at Անի in Yerevan 31-08-2017
Full-time Վաճառքի մասնագետ at Մարի Բեյքերի in Yerevan 17-08-2017
Full-time Stocker/Salesman at Majid Al Futtaim Hypermarkets AM LLC in Yerevan 10-08-2017
Full-time Պրեսելլեր/Ապրանքագետ at ACCEPT Employment Centre in Yerevan 09-08-2017
Full-time Ֆինանսական բաժնի ղեկավար at Արտյոմ in Yerevan 03-08-2017
Full-time Պրեսելլեր/Վաճառքի ներկայացուցիչ at ACCEPT Employment Center in Yerevan 22-07-2017
Full-time Ակտիվ Վաճառքի Մասնագետ at ArmCom LLC in Abovyan 28-06-2017
Full-time Վաճառող-խորհրդատու/գանձապահ at ACCEPT Employment Centre in Yerevan 26-06-2017
Full-time Դիզայներ-խորհրդատու at ACCEPT Employment Centre in Yerevan 08-06-2017
Full-time Վաճառքի թիմի ղեկավար at SMART in Vanadzor 27-05-2017
Full-time Գրասենյակային աշխատանք at Հենրիկ in Yerevan 17-03-2017