0

applicants

Full-time ԶՈԴՈՂԻ ՕԳՆԱԿԱՆ

at job market in Yerevan

Դռների մասնագիտացված ընկերությունում ԶՈԴՈՂԻ ՕԳՆԱԿԱՆ մինչև 40 տարեկան, փորձը պարտադիր չէ ժամը՝ 09.00-19.00, աշխատավարձը՝ 150.000-ից սկսած, աշխատավայրը՝ Էրեբունի:
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 08-04-2021
Viewed: 141 times