0

applicants

Full-time փաթեթավորող-պիտակավորող

at job market in Yerevan

Թիթեղյա տարաների արտադրամասում փաթեթավորող-պիտակավորող կանայք մինչև 35 տարեկան, ժամը՝ 9.00-17.30 կիրակի ազատ աշխատավարձը՝ 3500-ից սկսած, Շենգավիթ:
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 07-05-2021
Viewed: 125 times