0

applicants

Full-time Գրասենյակային տարածքում անվտանգության աշխատակից

at job market in Yerevan

Գրասենյակային տարածքում անվտանգության աշխատակից բարձրագույն կրթությամբ, 1 օր շուրջօրյա 2 օր ազատ աշխատավարձը՝ 150.000, աշխատավայրը՝ Արաբկիր
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 05-05-2021
Viewed: 95 times