0

applicants

Full-time Կախովի առաստաղների ընկերությունում բանվոր

at job market in Yerevan

Կախովի առաստաղների ընկերությունում բանվոր
1 շաբաթ ցերեկ 1 շաբաթ գիշեր ժ.09.00-20.00 և 20.00-09.00 աշխ.՝6000
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 15-04-2021
Viewed: 138 times