0

applicants

Full-time խորհրդատու վաճառող տղաներ 6 ժամյա

at job market in Yerevan

Մանկական բրենդային հագուստի սրահում խորհրդատու վաճառող տղաներ փորձը պարտադիր չէ 6 ժամյա աշխատավարձը՝ 90.000-ից սկսած, Կենտրոն:
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 01-07-2021
Viewed: 100 times