0

applicants

Full-time Խաղալիքների խանութում վաճառողուհի

at job market in Yerevan

Խաղալիքների խանութում վաճառողուհի փորձ պետք չէ մինչև 35 տարեկան, ժամը՝ 10.00-20.00 1օր ազատ աշխատավարձը՝ 3000-4000,
Ավան
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 10-05-2021
Viewed: 123 times