1

applicant

Full-time ընդունարանի աշխատակից տղա աղջիկ

at job market in Yerevan

Մանկական ժամանցի սրահում ընդունարանի աշխատակից տղա աղջիկ փորձը պարտադիր չէ ժամը՝ 13.00-22.00 6-օրյա աշխատավարձը՝156.000:
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 12-04-2021
Viewed: 195 times