0

applicants

Full-time անվտանգության աշխատակից 150000

at job market in Yerevan

Կազմակերպությունում անհրաժեշտ է անվտանգության աշխատակից մինչև 45 տարեկան, փորձով (վարորդ, իրավ. առկ.,) ժամը՝ 10.00-19.00 աշխատավարձը՝ 150.000, աշխատավայրը՝ Կենտրոն :
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 08-04-2021
Viewed: 144 times