0

applicants

Full-time Ռեստորանում սպասք լվացող կանայք

at job market in Yerevan

Ռեստորանում սպասք լվացող կանայք ժամը՝ 11.00-18.00՝ 4000 և 18.00-01.00՝ 5000 Կենտրոն
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Պահեստապետի օգնական at job market in Yerevan 06-10-2021
Full-time հոսքագծի օպերատոր at job market in Yerevan 01-10-2021
Full-time լոգիստ մենեջեր at job market in Yerevan 01-10-2021
Full-time Մոլում վաճառողուհի at job market in Yerevan 24-09-2021

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 13-05-2021
Viewed: 105 times