0

applicants

Full-time Մանկապարտեզում բուժքույր ամբողջական կամ ԿԵՍ ԳՐԱՖԻԿՈՎ

at job market in Yerevan

Մանկապարտեզում բուժքույր ամբողջական կամ ԿԵՍ ԳՐԱՖԻԿՈՎ աշխատավարձը՝ 50.000-ից սկսած (կես գրաֆիկի դեպքում), աշխատավայրը՝ Կենտրոն:
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 20-04-2021
Viewed: 143 times