0

applicants

Full-time Քաղցրավենքի ընկերությունում վարորդ առաքիչ

at job market in Yerevan

Քաղցրավենքի ընկերությունում վարորդ առաքիչ մեքենան տրամադրվում է ժամը՝ 09.00-18.00 շաբաթ կիրակի ազատ աշխատավարձը՝144.000 Կենտրոն:
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 08-04-2021
Viewed: 142 times