Most recent job offers

Part-time Remote AWS Infrastructure Developer – Senior at Scopic Software, Anywhere 18-01-2019
Full-time Marketing Manager at Master ADV LLC in Yerevan 17-01-2019
Full-time Office Manager at Prime Commercial LLC in Yerevan 15-01-2019
Full-time Վաճառքի մենեջեր at Prime Commercial LLC in Yerevan 11-01-2019
Full-time Մենեջեր գեղեցկության սրահում at job market in Yerevan 12-12-2018
Full-time Մաքրուհի սրճարանում at job market in Yerevan 11-12-2018
Full-time Բուժքույր ատամնաբուժարանում at job market in Yerevan 11-12-2018
Full-time Ծերերին զբաղեցնող at job market in Yerevan 11-12-2018
Full-time Մենեջերի օգնական տղա at job market in Yerevan 11-12-2018

Most applied to IT jobs

Full-time ԿԱԴՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏ at ԳԵԹ ՋՈԲ, Anywhere 5 applicants
Full-time կադրային մասնագետ 150,000 at job market , Anywhere 3 applicants
Full-time Ռեգիոնալ մենեջեր at tanger in Yerevan 3 applicants
Full-time ընդունարանի աշխատակցուհի 100.000 at job market , Anywhere 3 applicants

trahodom.com - лучший сайт