Most recent job offers

Full-time էքսկավատորի վարորդ at job market in Yerevan 27-11-2020
Full-time սղոցավար-քար կտրող at job market in Yerevan 27-11-2020
Full-time Մաքրուհի խանութում at գեթ ջոբ in Yerevan 26-11-2020
Full-time փաթեթավորող կանայք at գեթ ջոբ in Yerevan 26-11-2020
Full-time Մենեջեր at գեթ ջոբ in Yerevan 26-11-2020
Full-time բարմեն-գանձապահ at գեթ ջոբ in Yerevan 26-11-2020
Full-time Գլխավոր հաշվապահ at գեթ ջոբ, Anywhere 26-11-2020
Full-time մենեջերի գեղեցկության սրահում։ at գեթ ջոբ in Yerevan 25-11-2020
Full-time խորհրդատու վաճառողուհի at գեթ ջոբ in Yerevan 25-11-2020
Full-time շուկայի զարգացման պատասխանատու at գեթ ջոբ in Yerevan 25-11-2020
Full-time հաշվետար at գեթ ջոբ, Anywhere 25-11-2020
Full-time վարորդի հետ շրջող առաքիչ՝ բանվոր: at գեթ ջոբ in Yerevan 25-11-2020
Full-time անվտանգություն at գեթ ջոբ in Yerevan 25-11-2020
Full-time բանվոր at գեթ ջոբ in Yerevan 25-11-2020
Full-time Խանութ սրահի մաքրուհի at գեթ ջոբ in Yerevan 25-11-2020
Full-time PHP ծրագրավորող at HT Coding LLC in Yerevan 24-11-2020
Full-time ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ at job market in Yerevan 23-11-2020
Full-time Մասիսում օպերատոր at job market in Yerevan 23-11-2020
Full-time JavaScript ծրագրավորող at HT Coding in Yerevan 23-11-2020
Full-time PHP ծրագրավորող at Hayk, Anywhere 18-11-2020
Full-time Հյուրանոցում մաքրուհի at job market in Yerevan 18-11-2020

Most applied to IT jobs

Full-time Ընդունարանի աշխատակցուհի at job market in Yerevan 23 applicants
Full-time ՊՈԱԿ-ում տնօրենի օգնական at job market in Yerevan 17 applicants