Most recent job offers

Full-time Գրասենյակում մաքրուհի at job market in Yerevan 20-04-2021
Full-time Բիզնես կենտրոնում մաքրուհի at job market in Yerevan 20-04-2021
Full-time Բենզալցակայանում լիցքավորող at job market in Yerevan 20-04-2021
Full-time վարորդ առաքիչ ԿԵՍ ԳՐԱՖԻԿՈՎ at job market in Yerevan 20-04-2021
Full-time վաճառողի օգնական տղա at job market in Yerevan 20-04-2021
Full-time Արագ սննդի պահեստում բանվորներ at job market in Yerevan 20-04-2021
Full-time ավտոկայանատեղիի հսկիչ at job market in Yerevan 19-04-2021
Full-time հանդերձասրահի պատասխանատու at job market in Yerevan 19-04-2021
Full-time խոհանոցի մաքրուհի at job market in Yerevan 19-04-2021
Full-time Բիզնես կենտրոնում մաքրուհի at job market in Yerevan 19-04-2021
Full-time ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՕԳՆԱԿԱՆ at Standard Oil in Yerevan 19-04-2021
Full-time Տարեց կնոջ ընկերակցող at Tanger in Yerevan 16-04-2021
Full-time հոսքագծի օպերատոր at job market in Yerevan 15-04-2021
Full-time Բանկում մաքրուհի at job market in Yerevan 15-04-2021
Full-time 1-ին բուժօգնության բուժքույր at job market in Yerevan 15-04-2021

Most applied to IT jobs

Full-time Ընդունարանի աշխատակցուհի at job market in Yerevan 31 applicants
Full-time ՊՈԱԿ-ում տնօրենի օգնական at job market in Yerevan 23 applicants