Most recent job offers

Full-time Մենեջեր գեղեցկության սրահում at job market in Yerevan 12-12-2018
Full-time Մաքրուհի սրճարանում at job market in Yerevan 11-12-2018
Full-time Բուժքույր ատամնաբուժարանում at job market in Yerevan 11-12-2018
Full-time Ծերերին զբաղեցնող at job market in Yerevan 11-12-2018
Full-time Մենեջերի օգնական տղա at job market in Yerevan 11-12-2018

Most applied to IT jobs

Full-time ԿԱԴՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏ at ԳԵԹ ՋՈԲ, Anywhere 5 applicants
Full-time ընդունարանի աշխատակցուհի 100.000 at job market , Anywhere 3 applicants
Full-time կադրային մասնագետ 150,000 at job market , Anywhere 3 applicants
Full-time Մենեջեր հյուրանոցում at job market , Anywhere 2 applicants

trahodom.com - лучший сайт