Only display  Full-time Part-time Freelance

Jobs for Managers

Full-time Receptionist at ACCEPT employment center in Yerevan 28-11-2017
Full-time Vacharqi menejer, sales manager at Alyans BSM in Yerevan 06-10-2017
Full-time Հեռախոսակապի կենտրոնի օպերատոր at ACCEPT Employment Centre in Yerevan 23-09-2017
Full-time Արտաքին կապերի մասնագետ at ACCEPT Employment Centre in Yerevan 22-09-2017
Full-time Մենեջեր at Շերեփ Ռեստորան in Yerevan 21-09-2017
Full-time Մենեջեր at Շերեփ Ռեստորան in Yerevan 21-09-2017
Full-time Executive Administrator at ACCEPT Employment Centre in Yerevan 12-09-2017
Full-time Բուֆետ մենեջեր at ACCEPT Employment Centre in Yerevan 08-09-2017
Full-time Մենեջեր ռեստորանում at Անի in Yerevan 01-09-2017
Full-time Technical Support Specialist at Dexatel in Yerevan 30-08-2017
Full-time մենեջեր գիշերաին ակումբում at Անի in Yerevan 30-08-2017
Full-time վաճառքի մենեջեր at AlyanOOO in Yerevan 09-08-2017
Full-time ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ԲԱԺՆԻ ՄԵՆԵՋԵՐ at Ֆենյա Աթոյան in Yerevan 05-08-2017
Full-time Վաճառքի մենեջերներ at Made To Make LLC, Anywhere 25-07-2017
Full-time Վարչական օգնական at Basic Estate CJSC in Yerevan 18-07-2017
Full-time ՄԵՆԵՋԵՐ at Պանդոկ Երևան in Yerevan 12-05-2017
Full-time Անալիտիկ/ներմուծման մենեջեր at ACCEPT Employment Centre in Yerevan 06-05-2017
Full-time Manager at Wilo in Yerevan 25-03-2017
Part-time Բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն at Education for Prosperous Armenian Society in Yerevan 15-03-2017