Only display  Full-time Part-time Freelance

Jobs for Managers

Full-time Digital Manager at Prime Commercial LLC in Yerevan 16-05-2018
Full-time Co-Working at Co-Working in Yerevan 10-05-2018
Full-time German Speaking Tour Manager at Sona Hakobyan in Yerevan 10-05-2018
Full-time Վաճառքի տարածքային պատասխանատու at Շուշան in Yerevan 17-04-2018
Full-time Sales Manager at Prime Commercial LLC in Yerevan 13-04-2018
Full-time Զանգերի կենտրոնի մենեջեր at Կեմպեր Շաթլ ընկերության Հայաստանյան մ/ճ-ղ in Yerevan 06-04-2018
Full-time տուր մենեջեր at Get Job, Anywhere 06-04-2018
Full-time Ազատ գրաֆիկով աշխատանք at Get job in Yerevan 04-04-2018
Full-time ադմինիստրատոր at Get job in Yerevan 04-04-2018
Full-time Customer Experience Manager at Maryam in Yerevan 01-04-2018
Full-time լոգիստ մենեջեր at Get job in Yerevan 30-03-2018
Full-time տուր մենեջեր at Get job in Yerevan 30-03-2018
Full-time Մենեջերի աշխատանք at Տինա, Anywhere 26-03-2018
Full-time մենեջեր արական կամ իգական սեռի: at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 21-03-2018
Full-time Բրենդ մենեջեր at GetJob, Anywhere 21-03-2018
Full-time մենջեր at GetJob, Anywhere 21-03-2018
Full-time գլխավոր մենեջեր at GetJob, Anywhere 21-03-2018
Full-time Բրենդ մենեջեր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 20-03-2018
Full-time մենջեր՝արական կամ իգական սեռի at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 20-03-2018
Full-time Գործավարուհի at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 19-03-2018
Full-time շուկայի զարգացման մենեջեր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-03-2018
Full-time Լոգիստիկայի մենեջեր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-03-2018
Full-time Մենեջեր at Get job in Yerevan 13-03-2018
Full-time լոգիստ մենեջեր at Get job in Yerevan 13-03-2018
Full-time գործավարուհի: at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 12-03-2018
Full-time Մարքեթինգային Մենեջեր at Get job, Anywhere 09-03-2018
Full-time Կոմերցիոն բաժնի մենեջեր at Get job, Anywhere 09-03-2018
Full-time Կոմերցիոն բաժնի մենեջեր at Get job, Anywhere 09-03-2018
Full-time շուկայի զարգացման մենեջեր at GetJob, Anywhere 06-03-2018
Full-time մենեջերներ at GetJob, Anywhere 06-03-2018
Full-time լոգիստ մենեջեր at GetJob, Anywhere 06-03-2018
Full-time German speaking tour manager at Terra Armenia in Yerevan 05-03-2018
Full-time Մենեջեր ռեստորանում at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 05-03-2018
Full-time Մենեջեր գրասենյակում մինչև16.00 at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 28-02-2018
Full-time շուկայի զարգացման մենեջեր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 28-02-2018
Full-time Գրասենյակային աշխատանք մինչև 16.00 at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 28-02-2018
Full-time Շուկայի զարգացման մենեջեր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 27-02-2018
Full-time Լոգիստ մենեջեր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 27-02-2018
Full-time Մենեջեր արական/իգական at GetJob, Anywhere 26-02-2018
Full-time օֆիս մենեջեր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 22-02-2018
Full-time մարքեթինգային մենեջեռ at Get job in Yerevan 22-02-2018
Full-time ադմինիստրատոր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 19-02-2018
Full-time Մենեջեր at Get job in Yerevan 19-02-2018
Full-time Մենեջեր նորաձևության սրահում at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-02-2018
Full-time Տուր մենեջեր at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-02-2018
Full-time Մենեջեր սպորտ կոմպլեքսում at Get job կադրային կենտրոն , Anywhere 14-02-2018
Full-time Մենեջեր at Lilit, Anywhere 08-02-2018

  1  2  »