6

applicants

Full-time սրճարանում տեսախցիկների վերահսկող/օպերատոր

at job market in Yerevan

Բարձրակարգ սրճարանում տեսախցիկների վերահսկող/օպերատոր
8 ժամյա գրաֆիկը դասավորվում է աշխատավարձը՝ 7000, Կենտրոն:
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 21-04-2022
Viewed: 1153 times