0

applicants

Full-time առաքիչի օգնական

at job market in Yerevan

Քաղցրավենքի ընկերությունում առաքիչի օգնական կարող են դիմել 17տարեկանիից, փորձ պետք չէ ժամը՝ 09.00-18.00 շաբաթ կիրակի ազատ աշխատավարձը՝ 125.000, Կենտրոն:
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 26-04-2022
Viewed: 2355 times