0

applicants

Full-time Սպասքի խանութների ցանցում վարորդ առաքիչ

at job market (Anywhere)

Սպասքի խանութների ցանցում վարորդ առաքիչ մեքենան տրամադրվում է ժ.ժամը՝ 09.30-18.00 աշխատավարձը՝ 180.000, Կենտրոն:
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 13-01-2022
Viewed: 131 times