0

applicants

Full-time Աշխատանք Ծաղկաձորում Անվտանգության աշխատակից

at job market in Yerevan

Աշխատանք Ծաղկաձորում
Անվտանգության աշխատակից հյուրանոցում 1 օր շուրջօրյա 2 օր ազատ աշխատավարձը՝100.000:
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 13-01-2022
Viewed: 20 times