0

applicants

Full-time վարորդ/ադմինիստրատիվ աշխատակից

at job market in Yerevan

Գրասենյակում վարորդ/ադմինիստրատիվ աշխատակից մեքենան տրամադրվում է ժամը՝ 10.00-19.00 շաբաթ կիրակի ազատ աշխատավարձը՝ 150.000, Կենտրոն:
077 712 579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 13-01-2022
Viewed: 18 times