0

applicants

Full-time տաք ուտեստ մատուցող տղաներ փորձ պետք չէ

at job market in Yerevan

Բարձրակարգ ռեստորանում տաք ուտեստ մատուցող տղաներ փորձ պետք չէ ժամը՝ 12.00-24.00 աշխատավարձը՝ 7000+թեյավճար:
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 13-01-2022
Viewed: 11 times