0

applicants

Full-time Քաղցրավենիքի ընկերությունում բանվոր

at job market in Yerevan

Քաղցրավենիքի ընկերությունում բանվոր ժամը՝ 09-18. և 11-20. շաբաթ կիրակի ազատ աշխատավարձը՝ 108.000(1-ի ամիսը) հետո՝ 134.000, Կենտրոն:
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 12-01-2022
Viewed: 20 times