0

applicants

Full-time Մոլերում հագուստի կոշիկի սրահում վաճառողուհիներ

at job market in Yerevan

Մոլերում հագուստի կոշիկի սրահում վաճառողուհիներ ժամը՝ 10.00-18.00 և 18.00-22.00 աշխատավարձը՝ 100.000+տոկոս:
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 12-01-2022
Viewed: 27 times