0

applicants

Full-time Դեղագործ

at Tanger (Anywhere)

Պահանջներ՝

-Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն

-1C-ի իմացությունը և աշխատանքային փորձը ցանկալի են։

Պարտականություններ ՝

-Դեղորայքի վաճառք

Աշխատանքային գրաֆիկ՝ 1 օր՝ 8։30-15։30, 1 օր՝ 15։30-23։00, 1 օր հանգիստ։

Աշխատավարձ (մաքուր) ՝ 90 000 դրամ։


Recent jobs at Tanger
Full-time Գլխավոր հաշվապահ at Tanger in Yerevan 15-02-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 22-12-2021
Viewed: 867 times