Jobs at Tanger

Full-time Բուժակներ և ականազերծողներ at Tanger in Yerevan 22-01-2021
Full-time Օպերատոր at Tanger in Yerevan 24-10-2020
Full-time Տնօրենի օգնական at Tanger, Anywhere 22-09-2020
Full-time Հաշվապահ at Tanger in Yerevan 18-09-2020
Full-time Կադրերի բաժնի տեսուչ at Tanger, Anywhere 07-09-2020
Full-time Գործավար at Tanger in Yerevan 26-08-2020
Full-time Ռադիո Ճարտարագետ at Tanger in Yerevan 22-08-2020
Full-time Նախագծի Ղեկավար at Tanger in Yerevan 22-08-2020
Full-time Տնօրենի օգնական at Tanger in Yerevan 23-05-2020
Full-time Օպերատոր at Tanger in Yerevan 11-03-2020
Full-time Անգլերենի դասախոս Օմանում at Tanger, Anywhere 06-03-2020
Full-time Հաշվապահ at Tanger in Yerevan 21-11-2019
Full-time Առաքիչ at Tanger in Yerevan 14-11-2019
Full-time Տան օգնական at Tanger in Yerevan 17-10-2019
Full-time Թվային մարքեթինգի մասնագետ at Tanger in Yerevan 07-10-2019
Full-time Տնային տնտեսուհի at Tanger in Yerevan 23-09-2019
Full-time Մաքսային բրոքեր at Tanger, Anywhere 19-09-2019
Full-time Վաճառքի ներկայացուցիչ at Tanger, Anywhere 17-09-2019
Full-time Հաշվապահ at Tanger, Anywhere 11-09-2019
Full-time Մարքեթոլոգ at Tanger, Anywhere 05-09-2019
Full-time Մաքսային բրոքեր at Tanger, Anywhere 22-08-2019
Full-time Առաքիչ at Tanger, Anywhere 02-08-2019
Full-time վարորդ-առաքիչ at Tanger, Anywhere 01-08-2019
Full-time Առաքիչի օգնական at Tanger, Anywhere 01-08-2019
Full-time Առաքիչ at Tanger, Anywhere 31-07-2019
Full-time Վենսելլեր at Tanger, Anywhere 16-07-2019
Full-time Մաքրուհի սրճարանում at Tanger in Yerevan 13-07-2019
Full-time Օֆիս մենեջեր/ գործավար at Tanger in Yerevan 23-05-2019
Full-time Ավտոբուսի վարորդ Չեխիայում at Tanger in Yerevan 07-05-2019