0

applicants

Full-time Սպորտ կենտրոնի սրճարանում մատուցող/ուհիներ փորձը պարտադիր չէ

at job market (Anywhere)

Սպորտ կենտրոնի սրճարանում մատուցող/ուհիներ փորձը պարտադիր չէ 8 ժամյա հերթափոխային գրաֆիկ 120.000-150.000 Կենտրոն
077360378.091696989


Recent jobs at job market
Full-time Դայակ նորածին երեխայի համար at job market in Yerevan 03-12-2021
Full-time գանձապահ տղաներ/աղջիկներ at job market , Anywhere 03-12-2021

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 22-10-2021
Viewed: 54 times