2

applicants

Full-time 0Պետական մանկապարտեզում անհրաժեշտ են ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ և ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ

at job market (Anywhere)

Պետական մանկապարտեզում անհրաժեշտ են ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ և ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ շաբաթական 3 օր 1 ժամյա
40.000
077360378․091696989


Recent jobs at job market
Full-time Դայակ նորածին երեխայի համար at job market in Yerevan 03-12-2021
Full-time գանձապահ տղաներ/աղջիկներ at job market , Anywhere 03-12-2021

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 22-10-2021
Viewed: 118 times