0

applicants

Full-time Հոսքագծի օպերատոր տղաներ փորձը պարտադիր չէ

at job market in Yerevan

Տպագրական ընկերությունում հոսքագծի օպերատոր տղաներ փորձը պարտադիր չէ ժ.09.00-18.00 շաբաթ կիրակի ազատ 150.000-ից սկսած
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 06-10-2021
Viewed: 25 times