0

applicants

Full-time մատուցողի օգնական փորձը պարտադիր չէ

at job market in Yerevan

Բարձրակարգ ռեստորանում մատուցողի օգնական տղաներ փորձը պարտադիր չէ կարող են դիմել 17տարեկանից ժամը՝ 11.00-18.00՝ 4000 և 18.00-01.00՝ 6000 և 11.0-01.00՝10.000
Կենտրոն
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 06-10-2021
Viewed: 32 times