0

applicants

Full-time տրակցիոնային խաղերի օպերատոր տղա աղջիկ

at job market in Yerevan

Մանկական ժամանցի սրահում ատրակցիոնային խաղերի օպերատոր տղա աղջիկ փորձը պարտադիր չէ ժամը՝ 14.00-23.00 աշխատավարձը՝ 156.000:
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 04-08-2021
Viewed: 424 times