0

applicants

Full-time Շին, ընկերությունում հաշվապահ

at job market in Yerevan

Շին, ընկերությունում հաշվապահ ՀԾ-ի իմացությամբ, ժամը՝ 09.00-18.00 շաբաթ 10.00-17.00 աշխատավարձը՝ 150.000 նախնական, աշխատավայրը՝ Արաբկիր:
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 08-04-2021
Viewed: 132 times