0

applicants

Full-time մատուցողի օգնական

at job market in Yerevan

Սրճարանում մատուցողի օգնական տղաներ փորձը պարտադիր չէ (կարող են դիմել 17տարեկանից) 10 ժամյա օր ու մեջ, աշխատավարձը՝ 6000:
Կենտրոն
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 30-03-2021
Viewed: 182 times