0

applicants

Full-time Բարձրակարգ արագ սննդի սրահում խոհարար տղաներ

at job market in Yerevan

Բարձրակարգ արագ սննդի սրահում խոհարար տղաներ փորձը պարտադիր չէ 18-35տ. ժ.10.00-18.00 շաբաթ կիրակի ազատ աշխ.՝5000-ից սկսած
Կենտրոն
077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 09-03-2021
Viewed: 197 times