0

applicants

Full-time ՕՖԻՍ ՄԵՆԵՋԵՐ

at job market in Yerevan

Դռների մասնագիտացված ընկերության գրասենյակում ՕՖԻՍ ՄԵՆԵՋԵՐ աղջիկ ռուսերենի իմացությամբ, ժամը՝ 10.00-19.00 շաբաթ կիրակի ազատ աշխատավարձը՝150.000, Էրեբունի
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 09-03-2021
Viewed: 227 times