0

applicants

Full-time Քաղցրավենիքի պահեստում դասավորող տղաներ

at job market in Yerevan

Քաղցրավենիքի պահեստում դասավորող տղաներ մինչև 45տարեկան, առավոտյան հերթափոխ ժամը 06.000-13.00 շաբաթ կիրակի ազատ աշխատավարձը՝ 110.000:
Հեռ.077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 22-02-2021
Viewed: 206 times