19

applicants

Full-time Խորհրդատու աղջիկ բրենդային կոսմետիկայի խանութ սրահում

at job market in Yerevan

Խորհրդատու աղջիկ բրենդային կոսմետիկայի խանութ սրահում ժամերը 11.00-20.00, երեք օր աշխատանքի մեկ օր հանգիստ փորձը պարտադիր չէ, աշխատավարձը փորձաշրջանի ընթացքում 90.000, որից հետո՝ 175.000
հեռ.077 71 25 79


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 13-12-2018
Viewed: 3695 times