0

applicants

Full-time Տնտեսական ապրանքների ընկերությունում բանվորներ

at job market in Yerevan

Տնտեսական ապրանքների ընկերությունում բանվորներ ժամը՝ 09.30-19.00 կիրակի ազատ աշխատավարձը՝ 160.000, Էրեբունի:
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 26-04-2022
Viewed: 726 times