0

applicants

Full-time Բարձրակարգ ռեստորանում չեկեր կարգավորող փորձ պետք չէ

at job market (Anywhere)

Բարձրակարգ ռեստորանում չեկեր կարգավորող (իգական) մինչև 45տ. փորձ պետք չէ ժամը՝ 11.-24.00՝ 8000 և 17.-24.00՝ 5000 Կենտրոն
077712579


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 26-04-2022
Viewed: 1382 times