0

applicants

Full-time Շին.ընկերության գրասենյակային տարածքում պահակ

at job market in Yerevan

Շին.ընկերության գրասենյակային տարածքում պահակ հերթափոխային 12 ժամյա գրաֆիկ աշխ.՝90.000 Արշակունյաց
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Կլինիկայում մաքրուհի at job market in Yerevan 21-04-2022
Full-time Ընտանեկան վարորդ at job market in Yerevan 15-04-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 15-04-2022
Viewed: 209 times