0

applicants

Full-time Շինանյութ ներմուծող ընկերությունում պահեստապետի օգնական

at job market in Yerevan

Շինանյութ ներմուծող ընկերությունում պահեստապետի օգնական տղաներ փորձ պետք չէ ժամը՝ 10.00-19.00 6-օրյա,. աշխատավարձը՝ 170.000-ից սկսած, Ավան:
077712579


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 15-04-2022
Viewed: 221 times