0

applicants

Full-time Արտադրական տարածքում անվտանգության աշխատակից

at job market in Yerevan

Արտադրական տարածքում անվտանգության աշխատակից մինչև 55տարեկան, 1օր շուրջօրյա 2 օր ազատ աշխատավարձը՝110.000, Էրեբունի:
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 08-04-2022
Viewed: 278 times