0

applicants

Full-time Ջոբ մարկետ կադրային կենտրոնում անհրաժեշտ է աշխատակցուհի

at job market in Yerevan

Ջոբ մարկետ կադրային կենտրոնում անհրաժեշտ է աշխատակցուհի ժամը՝ 10.00-18.00 շաբաթ կիրակի ազատ, Կենտրոն:
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 03-03-2022
Viewed: 333 times