0

applicants

Full-time Քաղցրավենիքի ընկերությունում առաքիչի օգնական

at job market in Yerevan

Քաղցրավենիքի ընկերությունում առաքիչի օգնական ժ.09.00-18.00 շաբաթ կիրակի ազատ աշխ.՝100.000 կարող են դիմել 17տ.-ից կենտրոն
077712579


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 03-12-2021
Viewed: 384 times