0

applicants

Full-time Դպրոցում ավտոբուսի վարորդ

at job market (Anywhere)

Դպրոցում ավտոբուսի վարորդ (D)կարգ ժ․8-ից սկսվում է աշխատանքը ,օր 3անգամ աշխակերտների տեղափոխում 80,000,Նոր նորքի Բնակիչ
077360378․091696989


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 22-10-2021
Viewed: 415 times