0

applicants

Full-time ԱՏՐԱԿՑԻՈՆԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ տղա աղջիկ

at job market in Yerevan

Մանկական ժամանցի սրահում ԱՏՐԱԿՑԻՈՆԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ տղա աղջիկ փորձը պարտադիր չէ ժ.14.00-23.00 աշխ.՝156.000 Կենտրոն
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 31-08-2021
Viewed: 478 times