0

applicants

Full-time Մանկական ժամանցի սրահում ատրակցիոնային խաղերի օպերատոր տղա աղջիկ

at job market (Anywhere)

Մանկական ժամանցի սրահում ատրակցիոնային խաղերի օպերատոր տղա աղջիկ ժ.11.00-23.00 օր ու մեջ օր՝6000-7000 Կենտրոն
077360378․091696989


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 13-08-2021
Viewed: 520 times