0

applicants

Full-time Տպագրական ընկերությունում համակարգչային օպերատոր տղա

at job market (Anywhere)

Տպագրական ընկերությունում համակարգչային օպերատոր տղա ժ.09.00-18.00 շաբաթ կիրակի ազատ
150.000 նախ Շենգավիթ
077360378․091696989


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 13-08-2021
Viewed: 455 times