1

applicant

Full-time բուժքույր

at Գեթ Ջոբ in Yerevan

Խիրուրգի հետ աշխատող բուժքույր 35-40 տար ,բարետես աշխ ժամեր 10:00-20:00,
120.000 դր
շաբաթ մինչև 15:00, կիրակի ազատ


Recent jobs at Գեթ Ջոբ
Full-time մենեջեր հյուրանոցում at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021
Full-time բանվորուհի at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021
Full-time զարդերի խանութում վաճառողուհի at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021
Full-time դաստիարակ կես դրույքով at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 17-02-2021
Viewed: 1132 times