0

applicants

Full-time մենեջեր հյուրանոցում

at Գեթ Ջոբ (Anywhere)

9.00-18.00 200000դ անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացությամբ մինչև 40տ
093355524


Recent jobs at Գեթ Ջոբ
Full-time բուժքույր at Գեթ Ջոբ in Yerevan 17-02-2021
Full-time բանվորուհի at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021
Full-time զարդերի խանութում վաճառողուհի at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021
Full-time դաստիարակ կես դրույքով at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 25-01-2021
Viewed: 1225 times