0

applicants

Full-time բանվորուհի

at Գեթ Ջոբ (Anywhere)

բժշկական մասկաների արտադրությունում մինչև 60տ Քանաքեռ-Զեյթունում
9.00-19.00 կիրակի ազատ 80000դ
093355524


Recent jobs at Գեթ Ջոբ
Full-time բուժքույր at Գեթ Ջոբ in Yerevan 17-02-2021
Full-time մենեջեր հյուրանոցում at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021
Full-time զարդերի խանութում վաճառողուհի at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021
Full-time դաստիարակ կես դրույքով at Գեթ Ջոբ, Anywhere 25-01-2021

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 25-01-2021
Viewed: 1264 times