39

applicants

Full-time Ընդունարանի աշխատակցուհի

at job market in Yerevan

Ընդունարանի աշխատակցուհի ծրագրավորման ընկերության գրասենյակում լեզուների իմացությամբ, ժամերը 09.00-18.00 5-օրյա, աշխատավարձը՝ 200.000
հեռ.077712579


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 21-02-2019
Viewed: 4052 times